Vraag naar de mogelijkheden.
Bel Patrick   06 55 99 86 16

voetgangersoversteekplaats wegmarkering wegdek symbolen de bruin markeringen


Voetganger oversteekplaats 

Voetgangers zijn de meest kwetsbare verkeersdeelnemers. Om te zorgen dat het oversteken van wegen of bijvoorbeeld transportbanen veilig gebeurt, wordt vaak gebruik gemaakt van oversteekplaatsen. Niet alleen op de (openbare) weg, maar ook op parkeerterreinen en bedrijventerreinen. Je kunt op ons rekenen wanneer het aankomt op de wegmarkering: van klassiek zebrapad tot markering op maat. Ook bijbehorende verkeersborden kunnen we verzorgen.